سامانه مدیریت استراتژیک

12
معرفی

مدیریت استراتژیک شامل مشخص کردن اهداف اصلی و عمده‌ی سازمان، ارزیابی وضعیت رقبا و بازار، ارزیابی وضعیت داخلی سازمان، برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی‌ها و تلاش برای اعمال آن‌ها در تمام زیرمجموعه‌های سازمان می‌شود.

توجه به مدیریت استراتژیک برای رشد سازمان و قرار گرفتن آن در وضعیت رقابتی و مطلوب، کاملا ضروری‌ست.

نرم افزار مدیریت استراتژیک

ویژگی ها

 • فرآیند مدیریت استراتژیک، اهداف درازمدت و کوتاه مدت سازمان را مشخص کرده و با استفاده از متدولوژی های تعریف ‌شده‌، مسیر تحقق هر یک از آن‌ها را هموار می سازد. برای به روز رسانی وضعیت پیشرفت برنامه های استراتژیک سازمان، می توان  از سامانه هایی مانند مدیریت پروژه یا مدیریت وظایف، که مکانیسم های استانداردی برای وزن دهی و شکست کار و همچنین پایش زمان، و هزینه کرد اهداف و برنامه ها، در سطوح مختلف سازمان دارند، پیشرفت اهداف را در سطح کلان پایش کرد. سامانه مدیریت استراتژیک با مسیردهی و هدایت هدفمند منابع سازمانی، بودجه و زمان، از هدر رفت منابع جلوگیری کرده و نتایجی متناسب با چشم اندازهای سازمان بدیست می آورد.

مدیریت استراتژیک با توجه به نوع و اندازه‌ی سازمان، بازاری که در آن فعالیت می‌کند و ماهیت خود استراتژی، با روش‌های متفاوتی اجرا می‌شود. رویّه‌ها، سیاست‌ها، تبلیغات، قیمت‌گذاری، تعلیم کارکنان و تمام فرآیندهای ادامه‌دار سازمانی، عملا زیرمجموعه‌هایی از مدیریت استراتژیک هستند. این یعنی مدیریت استراتژیک عملا در تمام گستره‌ی سازمان و در تمام طول عمر آن اجرا می‌شود و تمام فعالیت‌ها را به نحوی در بر می‌گیرد.
تیم  نومانو با بررسی متدلوژی های مختلف مانند Strategic Planning و یا مدل OKR سامانه ای  سازگار با کسب و کار شما و اندازه ی سازمانی شما طراحی و پیشنهاد می کند. به عنوان مثال مدل پیشنهادی برای یک سازمان بازرگانی با محوریت فروش یا واردات، با مدل سازمان های خدمات رسانی و یا ارگان های دولتی، متفاوت خواهد بود. پایش پیشرفت اهداف بر اساس متدلوژی های مختلف می تواند به روش های مختلفی و یا حتی ترکیبی از چند متدلوژی انجام شود:

 • خوداظهاری دوره ای
 • مدیریت پروژه سازمانی
 • مدیریت وظایف فردی
 •  تعریف Key Result

ویژگی ها

 • تعیین اهداف کیفی و کمی
 • تعیین سطوح مختلف وزن دهی
 • امکان تعریف برنامه های عملیاتی همسو با استراتژی ها
 • امکان عملیاتی کردن برنامه های استراتژیک با ریز کردن مراحل تا طرح و فعالیت
 • تعیین اهداف/ استراتژی ها/ پروژه ها/ فعالیت ها بر اساس واحدهای سازمانی یا شرکت های تابعه
 • مقایسه پیشرفت برنامه ای و واقعی اهداف و محاسبه انحراف از معیار
 • تعیین شاخص های مختلف و طراحی داشبورد پیشرفت