مکاتبات اداری

سامانه یکپارچه مکاتبات اداری نومانو با هدف مدیریت گردش انواع نامه‌ها ی وارده و صادره سازمان و ساماندهی آنها در یک فضا و با امکان یکپارچگی با دیگر سامانه های سازمان مانند مدیریت مستندات، مدیریت جلسات، مدیریت پروژه، پی گیری و جستجوی نامه ها را تسهیل می کند.

امکانات سامانه:

 • ویرایشگر داخلی html
 • ویرایش متن نامه
 • چاپ متن نامه
 • تعریف الگوهای مختلف نامه ها
 • دسته بندی نامه های وارده و صادره
 • دسته بندی نامه های درون سازمان و برون سازمانی
 • تفکیک نامه های هر واحد
 • تعیین سطوح دسترسی و حفظ محرمانگی
 • امکان ذخیره پیش نویس نامه ها
 • در صورتی که کاربر از الگوی html استفاده کرده باشد می‌تواند از داخل نمایشگر یا داخل صفحه مشخصات مشاهده نماید
 • پشتیبانی از پروتکل ECE و پیام دولت برای ارتباط با سایر سازمان‌ها
 • اطلاع‌رسانی با استفاده از پیام کوتاه، ایمیل و  دریافت اسناد و پیگیری نامه‌ها
 • تطابق با انواع دبیرخانه‌ها و بایگانی‌ها اعم از متمرکز، نیمه متمرکز و غیر متمرکز
 • امکان اطلاع رسانی از طریق پیام کوتاه، تلفن گویا، پست الکترونیک و پرتال مکاتبات
 • کارتابل مشترک برای تمامی اسناد سازمانی با قابلیت مدیریت شخصی
 • قابلیت تعریف دسترسی‌ها به صورت کاملا انعطاف پذیر در سطح رکوردها روی منابع
 • امکان تفویض اختیار بر اساس پست های سازمانی و انتقال حقوق دسترسی
 • قابلیت انتقال کارتابل با تغییر پست های سازمانی و نگهداری سوابق
 • امکان استفاده از قلم نوری به منظور هامش گذاری بر روی متون نامه های وارده در هنگام ارجاع کار
 • امکان تعیین مهلت زمان پاسخ و دوره پیگیری بر روی کارها
 • امکان اعمال تنظیمات در سطح سیستم و کاربر
 • تهیه انواع گزارش‌های مورد نیاز سازمان با استفاده از گزارش ساز
 • امکانات نظارت و کنترل فرایندهای کاری مانند کنترل ارجاعات و کنترل کارتابل
 • امکان تعریف و استفاده از کلیدواژه و جستجوی نامه‌ها بر اساس آن